AUDI A4 B6 (8E) 3.0 Кватро

Общая информация

VIN:
WAULT68E72A271428
Марка:
AUDI
Модель:
A4
Модельный год:
2003
Дата выпуска:
21.03.2002
Тип топлива:
Бензин
Тип КПП:
АКПП кватро
Код КПП:
FEQ
Двигатель:
AVK 3.0 бензин
Код двигателя:
AVK
Торговое обозначение:
8E25FZ